Bedrijfsverzamelgebouw We-Ha

Bedrijfsverzamelgebouw We-Ha
heeft nog enkele kantoor- en bedrijfsruimten te koop, 
welke zeer geschikt zijn voor tal van bedrijfsactiviteiten die passen binnen het bestemmingsplan tot en met categorie 4.2 .